image banner
Hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2030.
Lượt xem: 63
Sáng ngày 18/8/2023. Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Trần Minh Tiến - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Nguyễn Trường Thái - TUV, Bí thư tỉnh đoàn;  Sái Hồng Thanh - TUV, Bí thư huyện ủy; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các cơ quan QLNN; Bí thư, Chủ tịch của 24 xã thị trấn.

anh tin bai

Hội nghị đã triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban TVHU gồm: Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26/5/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 15/6/2023 của Ban thường vụ huyện ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2026-2030 và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban chỉ đạo. Cũng tại hội nghị các đại biểu được nghe dự thảo kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025

Căn cứ quy định về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH, ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo dự kiến phương án sơ bộ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 như sau:

Giai đoạn 2023-2025 dự kiến sắp xếp 03 đơn vị hình thành 01 đơn vị hành chính mới như sau: Sắp xếp Nghĩa Đồng, Nghĩa Minh, Nghĩa Thịnh

Giai đoạn 2026-2030 dự kiến sắp xếp 06 đơn vị hình thành 02 đơn vị hành chính mới như sau: Sắp xếp Nghĩa Lâm, Nghĩa Hùng, Nghĩa Thành; Sắp xếp Nghĩa Tân, Thị trấn Quỹ Nhất, Nghĩa Phú.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu đại diện cho các xã thị trấn tham luận, đóng góp ý kiến để nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

anh tin bai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Minh Tiến - UVBTV, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhấn mạnh: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là việc khó, thời gian gấp, trong bối cảnh các cấp, các ngành phải thực hiện nhiều việc khác liên quan để thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023. Vì vậy, trong thời gian tới, cần tập trung công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh thêm, sắp xếp đơn vị hành chính thì phải đảm bảo tính tổng thể đồng bộ, có lộ trình theo giai đoạn và mỗi giai đoạn phải có trọng tâm, trọng điểm, có cách làm phù hợp, chặt chẽ, hiệu quả. Và việc sắp xếp phải gắn với việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị để tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính.

anh tin bai

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Sái Hồng Thanh -  Bí thư huyện ủy yêu cầu các ban, ngành đoàn thể của huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện tạo sự đồng thuận, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn huyện; Thực hiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng những đơn vị sát nhập phải đảm bảo, hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn; Các xã sát nhập phải chủ động xây dựng, đánh giá toàn diện về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội về truyền thống của từng địa phương, từng xã để có nội dung tổ chức họp với toàn Đảng bộ, họp xuống tới chi bộ thôn xóm và có từng lộ trình, giai đoạn. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện phải luôn bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư huyện ủy tin tưởng rằng công tác sáp nhập giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2025-2030 chắc chắn sẽ thành công./.

 Trung tâm VH - TT&TT huyện

 

Tin mới

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 3 696
  • Tất cả: 157806
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Xã Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Nghĩa Sơn - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang