image banner
Tin mới

Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
101kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 1. Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
2 2. Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
3 3 Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
4 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
5 6 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
6 7 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
7 8 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
8 9 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
9 10 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
10 11 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
11 12. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
12 13. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
13 14. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
14 15. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
15 16. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
16 17. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
17 18. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
18 4. Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
19 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
20 21 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Văn hóa - xã hộiUBND xã Nghĩa Sơn
123456
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Xã Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Nghĩa Sơn - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang