image banner
Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 73

Ngày 10/01/2024, UBND huyện Nghĩa Hưng ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024.

Mục tiêu

Xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiệnNâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; Tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; Tăng cường sự tham gia, ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; …

Các nội dung chính

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát việc thực hiện cải cách hành chính.

          Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

          Tuyên truyền về các nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số;

            Tăng cường tuyên truyền cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các tổ chức, tập thể xuất sắc, các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các ý kiến, góp ý, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính …

          Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

          Thông tin, tuyên truyền về cơ chế, chính sách và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Tuyên truyền đối với các nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); …

          Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai các hình thức, nội dung tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

                                         Phòng Văn hoá và Thông tin

Tin mới

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Xã Nghĩa Sơn - Nghĩa Hưng - Nam Định
              Địa chỉ: Nghĩa Sơn - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang